Lansering!

Jun 16, 2022 | Nyhet

Kommittén mot antimuslimsk rasism har funnits i några år nu. Tidigare har vår roll främst varit att fungera som en plattform för civilsamhällesaktörer som vill samarbeta kring arbetet mot antimuslimsk rasism. Vi har nu valt att kommunicera mer utåt, och som led i det har vi tagit över domänen islamofobi.se av de tidigare ägarna Ibn Rushd. Vi har arbetat ett tag på att renovera sidan, och nu är den klar att släppas.

Även om Kommittén mot antimuslimsk rasism främst består av civilsamhällesorganisationer som enats i kampen mot antimuslimsk rasism, är också andra relevanta aktörer såsom företrädare för myndigheter och företag, aktivister och forskare är välkomna att ingå i nätverket.

Fokus för kommittén är primärt att utgöra en plattform för civilsamhällesorganisationer att föra dialog, utbyta kunskap och stärka den egna kapaciteten att motverka antimuslimsk rasism. Det görs genom regelbundna nätverksträffar för våra medlemmar, med utbildning och diskussion. Om ni är intresserade av att söka medlemskap får ni gärna höra av er.

Vi har även ett särskilt forskarnätverk knutet till nätverket, vars uppdrag är att bistå med kunskap.

Kommitténs löpande arbete utförs av en arbetsgrupp som samordnar och leder kommitténs arbete. Läs mer om kommittén här!