Talespersoner för Kommittén mot antimuslimsk rasism

Jun 16, 2022 | Nyhet

Kommittén mot antimuslimsk rasism har valt Mona Nechma, Anna Ardin och Isak Gerson till talespersoner. De kommer att ansvara för kontakt med externa parter, att uttrycka kommitténs åsikter utåt och att vara en väg in i nätverket.

Mona Nechma arbetar på LSU, bland annat med projektet Hat & hot, och har därigenom arbetat konkret med antimuslimsk rasism och rasism i allmänhet. Anna Ardin forskar på civilsamhällets krympande utrymme och Isak Gerson är vid sidan om sitt vanliga arbete skribent i judiska frågor och minoritetspolitik.
Kommittén mot antimuslimsk rasism består av organisationer som enats i kampen mot antimuslimsk rasism. Även andra relevanta aktörer såsom företrädare för myndigheter och företag, aktivister och forskare är välkomna att ingå i nätverket.
Fokus för kommittén är primärt att utgöra en plattform för civilsamhällesorganisationer att föra dialog, utbyta kunskap och stärka den egna kapaciteten att motverka antimuslimsk rasism. Det görs genom regelbundna nätverksträffar för våra medlemmar, med utbildning och diskussion. 
Foto Mona Nechma: Willy Do
Foto Anna Ardin: Pierre Eriksson/Argument förlag
Foto Isak Gerson: Olof Åström