Att anmäla

hatbrott.

Varför ska jag anmäla?

Det finns många skäl till att anmäla hatbrott och diskriminering du utsätts för som muslim. Till exempel kan det leda till att förövaren får ett strängare straff om en misshandel anmäls som ett hatbrott än om den anmäls som en vanlig misshandel. Det kan också kännas stärkande för dig som person att få svart på vitt att någon behandlat dig illa på grund av din religion.

En mycket viktig effekt av att fler anmäler det de utsätts för är att samhället får en bättre bild av hur muslimers utsatthet ser ut. Det kan leda till att den statistik som i dag saknas kan upprättas och till positiva förändringar på sikt.

Har du utsatts för hatbrott? Så här gör du!

Exempel: Amina är på bussen och en man puttar henne och säger ”muslimj***l”. Amina har då utsatts för ett islamofobiskt hatbrott och bör anmäla detta till polisen.

 

 1. Fråga personer som har vittnat händelsen om de vill vittna och berätta vad de sett.
 2. Ring polisen på 114 14 eller gå till närmaste polisstation.
 3. Säg tydligt: ”Jag har blivit utsatt för hatbrott för att…”
 4. Berätta hur förövaren ser ut och att det finns vittnen som polisen kan kontakta.

Amina i exemplet skulle kunna säga så här till polisen: ”Hej, jag blev precis utsatt för ett hatbrott där en man, som hade på sig jeans och svart tröja, sa ”muslimj***l”. Det finns vittnen som satt med i bussen som kan tänka sig berätta vad de såg”.

Att tänka på

 • Dokumentera! Försök att få så mycket bevis på brottet som möjligt. Filma eller spela in och ta kort på gärningspersonen. Det gör det lättare för polisen att hitta personen.
 • Lägg på minnet hur förövaren ser ut och vad hen har på sig. Det underlättar för polisen att hitta gärningspersonen och identifiera hen om det skulle hända igen.
 • Ta skärmdumpar om någon skriver något islamofobiskt på nätet.
 • Om det går – installera en övervakningskamera vid muslimska församlingar och fråga grannar och andra om de har hört eller sett något.

Har du blivit utsatt för diskriminering?

Så här gör du!

Exempel: Suad får en ny chef. Den nya chefen ger henne ständiga gliringar för att hon bär hijab. Suad har då utsatts för diskriminering och kan anmäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, sin fackliga representant eller till en antidiskrimineringsbyrå.

Alternativ 1: Diskrimineringsombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen, DO, är en statlig myndighet som arbetar med att främja lika rättigheter och möjligheter samt motverka diskriminering. DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering.

DO får in många anmälningar varje år, och driver en mindre andel av dem till domstol. Den som döms för att ha diskriminerat någon kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning. En anmälan kan även leda till något som kallas tillsyn. Det betyder att DO gör en granskning av verksamheten, något som kan leda till förändringar i positiv riktning.

På DO:s hemsida hittar du anmälningsblanketter att fylla i och skicka in.

Alternativ 2: Facket

Finns det en fackklubb där du jobbar? Tänk i så fall på att facket har företrädesrätt på de flesta arbetsplatser. Det innebär att klubbens representanter har rätt att företräda sina medlemmar i diskrimineringsärenden. Ta kontakt med dem, berätta vad du utsatts för och be dem agera.

Alternativ 3: Antidiskrimineringsbyrå

I många svenska kommuner finns så kallade antidiskrimineringsbyråer. Dit kan du vända dig för att få hjälp med att agera i ditt ärende. Här hittar du kontaktuppgifter till byråerna!

Att tänka på

 • Det behöver inte vara den som blir diskriminerad som anmäler. Misstänker du diskriminering mot någon annan kan du också anmäla.
 • Det är viktigt att du sparar all information du har om händelsen. Det kan handla om inspelningar, mejl och sms. Allt som kan styrka att diskriminering har ägt rum bör dokumenteras. Detta kan sedan användas som bevis.
 • Om du väntar för länge kan det ibland vara för sent att ta ärendet till domstol. Därför är det viktigt att du anmäler så fort som möjligt.