Utmana antimuslimsk rasism

Vill du agera mot antimuslimsk rasism? På den här sidan ger vi dig en guide på hur du kan göra det i din vardag. 

Lär dig mer om antimuslimsk rasism. För att bekämpa antimuslimsk rasism måste vi lära oss om dess historia och kännetecken idag.
Den antimuslimska rasismen finns på alla nivåer av samhället. När den utövas av individer kan den ta formen av fördomar och hat. Från samhället kan den ta formen av förtryck som diskriminering, exkludering. och spridning av negativa föreställningar av muslimer som påverkar hur individer föreställer sig muslimer. På statlig nivå kan det ta form av lagar och bestämmelser som hindrar muslimers liv, och som rättfärdigar krigföring. Konsekvensen av antimuslimsk rasism är att personer associerade till islam förtrycks, diskrimineras och exkluderas, vilket i sin tur minskar deras chans till ett värdigt liv – och i vissa fall kostar människor livet. Här kan du lära dig mer om antimuslimsk rasism.
Håll utkik efter antimuslimska troper och avslöja dem. Troper är viktiga eller ofta återkommande bildliga uttryck som förändrar ordens vanliga mening och framställer dem som något annat. Troper finns ofta som väldigt gamla stereotyper eller myter i en kultur eller ett samhälle.
Antimuslimska troper är stereotypa föreställningar, fördomar och klichéer som används för att återkommande framställa muslimer som en problematisk grupp. Dessa finns inte bara på antimuslimska bloggar online utan också i nyheter och underhållningsmedier. De kan också manifesteras i politiskt tal och kan fungera som antaganden bakom politik. Många av dessa troper har också använts som stereotyper och påståenden om andra minoritetsgrupper genom västerländsk historia, som judar eller katoliker. Dessa berättelser kommuniceras ibland tydligt, men oftare manifesteras de subtilt. De förmedlas inte bara genom text och tal utan också genom bildbild, musik och ord.
Här är några antimuslimska troper att hålla utkik efter – och avslöja!
Muslimer är extremister och ett säkerhetshot
 • muslimer är terrorister
 • islam är inneboende våldsamt
 • muslimer är ett sexuellt hot
 • muslimska migranter är verktyg för judars världsherravälde
Islam är en monolit
 • alla muslimer är likadana
 • muslimer är unikt styrda av sin religion
 • alla muslimer är araber
 • alla araber är muslimer
Islam är politik, inte religion
 • islam är en politisk ideologi
 • islam är en totalitär regim
 • muslimers mål är att införa sharialagar
Muslimer är förtryckande och intoleranta
 • mot kvinnor
 • mot homosexuella
 • mot icke-muslimer
 • mot judar
 • muslimska kvinnor är förtryckta (och behöver räddas)
Muslimer ljuger för icke-muslimer
 • muslimer har en dold agenda
 • när muslimer är progressiva, demokratiska, vänliga och toleranta låtsas de
 • i väst använder muslimer icke-våldsam, smygande jihad
Muslimer är på väg att ta över
 • muslimer skaffar medvetet många barn för att bli majoritet
 • muslimsk invandring är på väg att göra vita till minoritet
 • muslimer vill underkuva andra kulturer, religioner och folkslag
Islam är bakåtsträvande och främmande
 • islam är medeltida
 • islam strider mot västerländsk modernitet
 • islam är inkompatibelt med icke-muslimska värderingar
 • islam är och underlägset andra trosuppfattningar eller samhällen
 • islam måste reformeras av väst
Stötta muslimsk organisering. På grund av antimuslimska föreställningar misstänkliggörs ofta muslimsk organisering. Muslimska organisationer granskas hårdare än många andra organisationer, vilket i sin tur leder till att det muslimska civilsamhället begränsas avsevärt. Banker har exempelvis nekat muslimska organisationer tillgång till banktjänster baserat på utsagor som inte kan bevisas.
Organisationer har också fått statlig finansiering indraget eller nekat baserat på att de inte skulle fylla kriterierna för att vara en organisation som står för demokratiska värderingar. Tillämpningen av detta framstår godtycklig, regler uppstår retroaktivt och olika standarder verkar användas för muslimska jämfört med andra organisationer. 
Det finns påtryckningar som begränsar muslimers möjligheter till att finansiera verksamheter och möjligheter att samlas utan risk för hot. Använd resurserna du har för att öka muslimers möjligheter till att organisera sig, till exempel genom att samarbeta och och inte drabbas av beröringsskräck.
Utmana antimuslimska uttalanden och gör motstånd mot antimuslimska lagförslag. Använd din röst och plattform! Lär dig om hur antimuslimska uttalanden kan ta sig uttryck och utmana dina egna och andras antimuslimska tankesätt och sätt att uttrycka sig.
I stora delar av Europa ser vi en ökning av rasistiska partiers inflytande i politiken, och jämte det stramare asylregler. Gör motstånd mot lagförslag som inskränker muslimers liv. Särskilt utformningen av lagar som de s.k. neutralitetslagarna, asyllagar och antiterrorlagar kan ha särskilt negativ effekt för muslimer. 
Kom ihåg att tystnad aldrig hjälpt någon vid förtryck. Använd din röst och plattform. 
Gör något där du står. Se till att din skola, arbetsplats och andra miljöer du rör dig i är anpassade för muslimer att praktisera. Finns det rum som går att be i? Går det att anpassa arbetstider under fastemånaden så att det blir lättare att fasta?
Och sist, men inte minst: checka din inre islamofob. Alla människor påverkas av sin miljö. Antimuslimska strukturer finns inbäddat i den västerländska kulturen, det innebär att vi alla är bärare av antimuslimska föreställningar även fast vi kanske själva inte är medvetna om det. Utveckling är smärtsamt, men viktigt. Blicka därför inåt och checka vilka antimuslimska föreställningar som du bär på. När du gjort det kan du lättare checka andra.
 • Checka dig själv
 • Checka din grupp
 • Checka den antimuslimska världen